Souhlas se zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení


Udělujete tímto souhlas společnosti BMSHOP.EU, s.r.o., Náchodská 1880/113, 193 00 Praha - Horní Počernice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157023 aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala váše osobní údaj – emailovou adresu.

Emailovou adresu je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.
Zpracování osobních údajů je prováděno společností BMSHOP.EU, s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:
- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu na kontaktní údaje společnosti, nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.