Antiradary Escort, antiradary Genovo, antiradary Stinger, příslušenství k antiradarům

Antiradary (radarové detektory) jsou pasivní zařízení, které informují řidiče o přítomnosti policejního radaru. Mohou být pevné nebo přenosné. Radary v ČR měří na frekvenci 34,00 GHz a 34,30 GHz, označované jako "Ka" pásmo. Všechny antiradary v našem sortimentu pracují v tomto pásmu, takže je dokáží detekovat na velkou vzdálenost.
Toto oddělení je prázdné.


3 000 Kč